Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Martin Klein, BGK Viskan

Klass: Herrseniorer
Placering: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 4 1 1 2 2 3 3 3 4 4 3 1 1 3 6 1 3 47
Varv 2 4 3 1 3 2 3 3 2 4 7 2 5 1 3 3 6 2 4 58
Varv 3 2 2 2 3 2 7 1 3 2 5 7 3 5 2 4 2 1 7 60
Varv 4
Varv 5

Totalresultat: 165
Snitt: 55,0


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad