Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Peter Hellblom, Örebro BGK

Klass: Herrseniorer
Placering: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 3 6 3 1 3 2 3 3 4 4 2 2 2 2 1 7 53
Varv 2 2 3 1 6 5 4 3 3 1 2 2 3 1 7 2 7 1 2 55
Varv 3 3 3 5 1 3 5 2 4 1 7 3 2 2 2 4 5 1 3 56
Varv 4
Varv 5

Totalresultat: 164
Snitt: 54,7


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad