Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Thomas Aronsson, IK Surd

Klass: Herrseniorer
Placering: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 3 2 4 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 38
Varv 2 1 4 1 3 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 29
Varv 3 1 4 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 4 3 2 2 4 36
Varv 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 25
Varv 5 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 29

Totalresultat: 157
Snitt: 31,4


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad