Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Peter Elfvén, Uppsala BGK

Klass: Herrseniorer
Placering: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 7 2 2 2 1 1 2 5 2 1 1 2 3 1 1 1 38
Varv 2 1 3 2 2 2 1 2 1 3 3 3 3 1 2 4 3 1 1 38
Varv 3 2 3 5 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 39
Varv 4 2 2 2 2 3 2 1 5 2 6 2 1 2 2 3 4 3 1 45
Varv 5 2 2 1 1 3 6 1 4 1 2 2 1 1 2 3 3 2 3 40

Totalresultat: 200
Snitt: 40,0


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad