Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Karin Hansson, IK Surd

Klass: Damseniorer
Placering: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 2 1 3 2 2 5 2 2 2 2 1 4 3 7 1 1 44
Varv 2 2 2 3 1 2 2 1 7 3 2 2 1 1 2 3 1 1 5 41
Varv 3 3 3 4 3 3 1 1 7 3 2 2 2 2 2 2 1 4 1 46
Varv 4 2 2 2 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 4 3 4 1 2 39
Varv 5 2 4 1 1 2 2 1 7 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 36

Totalresultat: 206
Snitt: 41,2


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad