Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Annica Aronsson, IK Surd

Klass: Damseniorer
Placering: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 3 5 2 1 1 6 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 48
Varv 2 2 3 1 7 2 3 3 3 3 5 3 3 3 2 2 3 1 7 56
Varv 3 2 2 3 1 2 7 3 1 3 2 4 4 2 2 2 7 3 1 51
Varv 4 2 3 2 1 2 7 1 1 2 5 7 1 1 3 3 1 4 4 50
Varv 5 2 2 2 7 2 1 2 6 3 2 3 2 2 3 3 1 1 3 47

Totalresultat: 252
Snitt: 50,4


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad