Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sara Engström, BGK Viskan

Klass: Damseniorer
Placering: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 2 4 7 2 7 3 3 3 7 2 4 2 4 2 3 1 1 60
Varv 2 2 2 6 3 2 7 2 4 3 1 2 1 1 4 3 7 7 7 64
Varv 3 2 2 7 1 2 3 2 1 4 6 4 3 1 2 4 1 1 2 48
Varv 4 2 2 1 7 2 6 2 7 2 7 2 4 3 3 3 7 7 2 69
Varv 5 2 3 2 7 2 7 3 2 3 1 3 2 3 3 3 6 1 5 58

Totalresultat: 299
Snitt: 59,8


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad