Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lisbeth Väisänen, Falkenbergs DIK

Klass: Oldtimers Damer
Placering: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 6 3 2 4 1 5 1 3 2 1 1 3 3 7 4 4 55
Varv 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 5 2 3 3 2 2 7 2 2 48
Varv 3 3 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 4 3 1 1 5 40
Varv 4 2 2 7 1 2 1 2 7 3 4 3 5 3 2 2 7 4 7 64
Varv 5 2 2 6 2 1 6 1 5 2 2 2 1 4 2 3 7 1 3 52

Totalresultat: 259
Snitt: 51,8


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad