Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Kerstin Lindstrand, Trollhättans DIK

Klass: Oldtimers Damer
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 6 7 2 7 3 4 3 7 4 2 6 2 3 7 1 1 69
Varv 2 1 2 7 2 3 7 2 7 3 5 4 7 7 2 3 7 5 4 78
Varv 3 2 2 7 3 6 1 2 3 3 2 6 2 2 2 4 3 1 3 54
Varv 4 2 3 3 1 4 2 3 6 1 7 2 3 5 2 3 7 1 1 56
Varv 5 2 4 6 7 2 7 2 7 2 6 5 2 3 2 2 7 7 2 75

Totalresultat: 332
Snitt: 66,4


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad