Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Elisabeth Backman, Trollhättans DIK

Klass: Oldtimers Damer
Placering: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 1 2 2 7 5 7 2 5 4 2 7 2 3 1 1 1 57
Varv 2 3 4 1 5 2 2 2 3 2 7 6 1 4 2 3 4 2 6 59
Varv 3 2 2 1 2 4 7 2 1 2 3 2 2 4 2 3 1 2 1 43
Varv 4 4 5 1 4 4 2 3 1 2 5 3 4 7 2 3 7 7 4 68
Varv 5 2 3 1 2 2 7 2 5 3 7 6 2 3 2 3 7 2 4 63

Totalresultat: 290
Snitt: 58,0


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad