Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lorentz Neverland, Trollhättans DIK

Klass: Oldboys
Placering: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 1 3 2 1 1 5 1 1 1 1 3 6 3 6 3 1 42
Varv 2 1 3 1 1 2 1 2 4 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 31
Varv 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 25
Varv 4 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 5 1 1 29
Varv 5 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 32

Totalresultat: 159
Snitt: 31,8


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad