Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Peter Svantesson, BGK Viskan

Klass: Oldboys
Placering: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 2 2 6 2 2 2 5 2 1 1 3 1 2 1 1 36
Varv 2 1 2 1 6 4 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 5 2 1 41
Varv 3 3 4 1 1 2 1 2 4 2 3 2 2 1 2 2 3 1 6 42
Varv 4 2 3 3 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 6 3 2 3 4 41
Varv 5 2 4 2 1 2 5 1 7 3 3 4 5 2 1 1 1 5 2 51

Totalresultat: 211
Snitt: 42,2


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad