Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Korner, SK Dacke

Klass: Herrveteraner
Placering: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 4 1 2 1 7 2 7 3 5 2 1 1 3 2 3 4 2 52
Varv 2 2 3 1 1 4 7 2 3 2 6 2 1 7 2 3 2 5 3 56
Varv 3 2 2 3 6 2 5 2 1 2 4 2 3 2 2 3 5 1 3 50
Varv 4 3 2 5 6 2 5 2 1 2 3 2 4 4 4 2 1 1 4 53
Varv 5 3 3 2 1 2 1 3 4 3 7 2 5 1 2 2 7 1 7 56

Totalresultat: 267
Snitt: 53,4


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad