Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Peter Söderlind, BGK Viskan

Klass: Herrveteraner
Placering: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 4 1 2 2 7 2 1 2 2 2 1 1 2 3 4 1 1 40
Varv 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 3 1 1 1 31
Varv 3 2 2 2 1 2 1 3 7 2 2 2 1 2 3 3 4 1 2 42
Varv 4 2 2 1 7 2 2 2 4 2 2 1 4 1 4 4 3 2 3 48
Varv 5 2 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 7 1 1 38

Totalresultat: 199
Snitt: 39,8


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad