Svenska Mästerskapet för Döva


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tommy Hultberg, BGK Viskan

Klass: Herrveteraner
Placering: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 3 2 3 1 3 7 3 1 5 4 2 3 2 4 1 5 53
Varv 2 2 2 3 7 2 7 3 4 3 7 2 2 2 4 4 5 1 3 63
Varv 3 2 2 1 6 2 7 1 1 2 3 2 3 1 5 4 3 1 2 48
Varv 4
Varv 5

Totalresultat: 164
Snitt: 54,7


Herrveteraner | Oldtimers Damer | Oldboys | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad